گر در سرت هوای وصال است

تقدیم به کسانی که هنوز به لذت بندگی کامل نایل نشدند(از جمله آنان خودم)

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی 

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

در مکتب حقایق پیشٍ ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زرشوی

خواب و خورت زمرتبه ی خویش دور کرد

آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی

گرنور عشق حق به دل و جانت اوفتد

بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

کز اب هفت بحر به یک موی تر شوی

از پای تا سرت همه نور خدا شود

در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی

وجه خدا اگر شودت منظر نظر

زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

در دل مدار هیچ که زیروزبر شوی

گردر سرت هوای وصال است حافظا

باید که خاک درگه اهل هنر شوی

/ 3 نظر / 5 بازدید
سه نقطه . . .

ایشالا هیش وقت سمتت رو از دست ندی اسم وبت هم جالبه...

جوادآقا

سلام من به نوبه ی خودم از شاعر این پست زیبا ممنونم! آقای شاعر! از اینکه این پست زیبا را به وجود آوردی خیلی متشکر!

جوادآقا

نکنه شما فکر کرده اید که من فکر کرده ام شاعر این غزل شما هستید؟! چه جالب![نیشخند]