مگه قبول نداریم که ...

مگه بی بی رو سرور زنان عالم نمی دونیم؟

مگه بی بی رو از همه بهتر نمی دونیم؟(از همه ها)

مگه قبول نداریم رفتار بی بی ملاک رضای خداست؟

مگه قبول نداریم رفتار و کردار بی بی از رفتار و کردار همه بهتره؟

مگه قبول نداریم کارهایی روکه رها کرده بده و کارهایی رو که اصرار بر انجامش داشته باید انجام بشه؟

مگه قبول نداریم که زندگی بی بی از همه زندگی ها موفق تره؟

مگه قبول نداریم که هیچ انتخابی به انتخاب های بی بی نمیرسه؟

مگه قبول نداریم که او از همه ما بهتر می فهمه؟

مگه قبول نداریم که سلیقه ی بی بی از همه سلیقه ها بهتره؟ مگه قبول نداریم که بی بی  راه و از بیراهه می شناسه اونم بهتر از همه؟

پس کو تلاش؟

چرا سعی نمی کنیم که

نوجوونی مون , جوونی مون, ملاک های ازدواجمون, بچه داری مون, شوهرداری مون, حیامون, حجابمون, نوع برخوردامون تو سختی ها و شادی ها, نوع برخوردامون با دیگران(محرم و نامحرم)

همه و همه مثه بی بی باشه,

پس این عمر رو برای چی گرفتیم از خدا؟

پس این امکانات برای چی به ما داده شده؟

اگه قراره سعی در زهرایی شدن نکنیم پس...

/ 2 نظر / 5 بازدید
اون یکی کنیز

بله راست میگید زهرا جان شرمندتم [گریه][گریه][گریه]

محسن باقری

چقدر خوش حالم که خواهر زهرایی دارم ! زهرایی بمان ! یا علی