آیات زیبا

سلام

قصدمون از این صفحه گام اول از انس با قرآن است.

انس با قرآن نیازمند طی کردن سه مرحله است

مرحله اول: چشیدن(همانطور که کسی تا به حال غذایی نخورده برای شروع بهش پیشنهاد مزه کردن یه لقمه می کنیم) ما نیز قصد داریم با مطرح کردن آیاتی زیبا (زیبای العموم) و تبیین زیبایی اش و رفرنس دادن آیات مرتبط مرحله چشیدن رو تکمیل کنیم

خلاصه سه کار:

مطرح کردن آیه ای زیبا

تبیین زیبایی اش

رفرنس دادن آیات مرتبط

به امیدخدا شروع می کنیم

/ 0 نظر / 88 بازدید